Automatizované externí defibrilátory na dosah

Automatizované externí defibrilátory na dosah

Jako již mnoho dalších obcí a měst v České republice, tak i my chceme přispět k ochraně zdraví našich obyvatel a proto jsme pořídili automatizované externí defibrilátory.
Česky mluvící přístroj navádí obsluhu ke správnému postupu a zajišťuje jeho snadné použití. AED tak může použít kdokoliv z široké veřejnosti. Obec nyní vlastní dva přístroje.
Jeden je umístěn v domě s pečovatelskou službou a bude také k dispozici na různé aktivity pořádané obcí a obyvateli obce.
Druhý přístroj bude trvale umístěn ve schránce (v boxu) a je k dispozici u  vchodu od hlavní silnice na budově zdravotního střediska. Speciální schránka (box) je vyvinuta pro bezpečné uložení AED s trvalým přístupem 24 hodin denně. Box s AIVIA 210 outdoor chrání AED před povětrnostními vlivy a krádeží, je trvale osvětlen a má svou záložní baterii. Je zabezpečen proti odcizení pin kódem, který zachránci sdělí pouze operátor záchranné služby na lince 155.