Aktuality

Hlášení obecního rozhlasu 30.11.20

Autobusová zastávka Dolní Újezd - pošta se přesouvá zpět na své místo !!!!!

Od čtvrtka 1.12. dojde ke zprůjezdnění silnice středem obce a i k návratu autobusové dopravy do středu obce a ukončení provozu objízdné trasy. Následně začne oprava poškozených částí vozovky na objízdné trase.

 

Farma Bořkov zahajuje ve čtvrtek 1.12. prodej vánočních stromků tradičně v areálu za Extrifitem při výjezdu na Jiříkov.
Prodejní doba:   Po-Pá  8-17,   So  9-12

NÁVRAT DOPRAVY VČETNĚ AUTOBUSŮ DO STŘEDU OBCE

 

Od čtvrtka 1.12. dojde ke zprůjezdnění silnice středem obce a k návratu autobusové dopravy do středu obce a ukončení provozu objízdné trasy.
Následně začne oprava poškozených částí vozovky na objízdné trase.

27. 11. 2022 - Rozsvěcení vánočního stromu a vánoční jarmark

Hlášení obecního rozhlasu 14.11.2022

 

VÝDEJNA LÉKŮ V DOLNÍM ÚJEZDĚ OZNAMUJE, ŽE V ÚTERÝ 15. LISTOPADU BUDE OTEVŘENO POUZE DOPOLEDNE A TO OD 7:45 DO 12:45 HODIN A V PÁTEK 18. LISTOPADU BUDE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ ZAVŘENO.

 

VŠEOBECNÝ PRAKTICKÝ LÉKAŘ DOKTOR JÍLEK OZNAMUJE, ŽE BUDE ZÍTRA 15. LISTOPADU ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY, OTEVŘENO BUDE POUZE DOPOLEDNE OD 7:30 DO 11 HODIN. V PÁTEK 18. LISTOPADU BUDE ORDINACE UZAVŘENA. PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOHODĚ ZASTOUPÍ DOKTORKA ZAHNÁŠOVÁ.

 

KLUB OŽIVENÍ HISTORIE MIKROREGIONU LITOMYŠLSKO - DESINKA VÁS ZVE NA PŘEDNÁŠKU EXPEDICE MONOXYLON III, KTERÁ SE BUDE KONAT V HOSTINCI „ U KORUNY“ V DOLNÍM ÚJEZDĚ TENTO PÁTEK 18. LISTOPADU  OD 17 HODIN.
MAGISTR JIŘÍ JUNEK, ŘEDITEL REGIONÁLNÍHO MUZEA VE VYSOKÉM MÝTĚ, PŘÍMÝ ÚČASTNÍK EXPEDICE, VÁS SEZNÁMÍ S PLAVBOU NA DLABANÉM ČLUNU Z ŘECKÉHO POLOOSTROVA ATTIKA NA KRÉTU PO 8000 LETECH.

Informace od společnosti VHOS

 

Společnost VHOS spustila druhou vlnu aktualizací smluv s odběrateli vodného, jednak z důvodu aktualizace údajů a především uvedení smlouvy do souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb platným od 01. 01. 2014.

Pokud tedy najdete novou smlouvu od VHOSu ve své schránce, opět nabízíme jako jednu z možností odevzdat oba podepsané výtisky smlouvy na obecním úřadě, kde bude zřízeno sběrné místo. Nesrovnalosti ve smlouvách a dotazy směřujte přímo na VHOS.

 

Při pokračování opravy povrchu vozovky na části průtahu středem naší obce dojde ve čtvrtek 10.11. ráno ke změně uzavírky.

Od 10.11. do 17.11. bude nově uzavřen druhý jízdního pruh od parkoviště před prodejnou COOP směrem ke škole, a v celé šíři vozovka před obecním úřadem a zdravotním střediskem. Z tohoto důvodu nebude možné využívat vjezdy k Sokolovně a k obecnímu úřadu / škole. Po dobu realizace této etapy bude otevřen vjezd na komunikaci k Sokolovně od školní jídelny, výjezd na Rovinku ale nebude možný, komunikace bude slepá.  

Střed obce po zdravotní středisko, včetně parkoviště u COOPu, bude přístupný směrem od křižovatky u hasičské zbrojnice. Průjezd jedním jízdním pruhem mezi prodejnou COOP a zdravotním střediskem bude řízen semaforem. Zprůjezdněna bude i komunikace od čerpací stanice ZD směrem ke křižovatce u hasičské zbrojnice.
Příjezd od křižovatky U Koruny (od Desné) bude možný zhruba po zdravotní středisko, kde bude komunikace z důvodu dokončení opěrných zdí, přeložky kanalizace a opravy komunikace v celé šíři uzavřena.
Pro přístup k obecnímu úřadu, poště, škole atd. doporučujme využít buď parkoviště před prodejnou COOP nebo nové parkoviště za školou.

Ve čtvrtek 17.11. by měla být plně zprovozněna silnice od křižovatky u hasičské zbrojnice po obecní úřad. Neprůjezdná zůstane již jen část před zdravotním střediskem.

Hlášení obecního rozhlasu

 

Prodejce krmiv z Běstovic upozorňuje na změnu místa prodeje krmiva z důvodu rekonstrukce komunikace na Rovince.  Tuto středu 9.11.2022 se prodej výjimečně uskuteční před Hospodou u řeky  v době od 10.15 do 10.45 hod.

 

HOSTINEC U ŘEKY VÁS ZVE NA SVATOMARTINSKÉ HODY OD ČTVRTKA 10. DO NEDĚLE 13. LISTOPADU.

 

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL DOLNÍ ÚJEZD POŘÁDÁ TUTO SOBOTU 12. LISTOPADU OD 20 HODIN V SOKOLOVNĚ POUŤOVOU ZÁBAVU. K POSLECHU A TANCI ZAHRAJE SKUPINA ROTOPED.

Hlášení obecního rozhlasu 2.11.2022

 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ, ZÁKLADNÍ ORGANIZACE DOLNÍ ÚJEZD, VÁS ZVE TENTO VÍKEND 5. A 6. LISTOPADU NA VÝSTAVU KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE, HOLUBŮ A EXOTŮ, KTERÁ PROBĚHNE V CHOVATELSKÉM STŘEDISKU U JIREČKŮ. 
VÝSTAVA JE SPOJENA S UKÁZKOU CHRYZANTÉM A BONSAJÍ. V SOBOTU BUDE PREZENTACE A PRODEJ SUCHÉ VAZBY, JE PŘIPRAVENA BOHATÁ TOMBOLA A TRADIČNÍ OBČERSTVENÍ. NA VÝSTAVĚ BUDE MOŽNÉ NAKOUPIT I CHOVNÁ ZVÍŘATA.
OTEVŘENO BUDE V SOBOTU OD 8 DO 16 HODIN, V NEDĚLI OD 8 DO 14 HODIN.

 

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL DOLNÍ ÚJEZD VÁS ZVE NA FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ DO BOŘKOVA, KDE TUTO SOBOTU 5. LISTOPADU OD 14 HODIN SEHRAJÍ SVÉ UTKÁNÍ MUŽI B S TÝMEM CEREKVICE.

 

OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ ÚJEZD UPOZORŇUJE, ŽE POPLATEK ZA STOČNÉ JE JIŽ PO SPLATNOSTI, KTERÁ BYLA K 30. ŘÍJNU 2022. Pokud jste fakturu neobdrželi, kontaktujte nás!


 

Změna v jízdním řádu linky 680816 Litomyšl - Proseč - Žďárec u Sk.

od 17.102022 do 10.12.2022

29. 3. 2022 - Provoz sběrného dvora

duben - listopad: 
středa 15.00 - 17.00 hodin,  sobota  9.00 - 11.30 hodin                  
prosinec - březen:  
sobota 9.00 - 11.30 hodin

Platby kartou na obecním úřadě 

Úhrada poplatků za svoz, stočné a další poplatky nyní u nás můžete zaplatit i bezhotovostně. Zprovoznili jsme pro vás platební terminál pro platby kartou, hodinkami, mobilem...

Pozor na lákavé nabídky podomních prodejců

Podomní prodejci přicházejí stále s novými praktikami. Většina z nich má škálu důvodů a příběhů, kterými se snaží získat vaši důvěru. Mnozí také moc dobře vědí, že v obcích a městech, kde je vyhláškou podomní prodej zakázán, se tímto jednáním dopouští protiprávního jednání. Ani to je od lehce nabitého zisku neodradí.

V současné době, kdy lze v médiích slyšíme o „energetické krizi“ a některé společnosti oznamují konec, lze předpokládat i zvýšený počet podomních prodejců nabízejících právě výhodné smlouvy na dodávky energií. Dalšími a častými praktikami jsou nabídky různých služeb na výměnu zámků, služby kominíka či servis oken. Pozor, lze se také setkat s lákavou nabídkou „levného“ zboží, které na první pohled vypadá jako originál, ale originálem není.

Policie proto radí:

- Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo nic zadarmo.

- Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho takového nepouštějte do svého bytu, obzvlášť v případech, kdy cizí osoba chce rozměnit bankovky, nebo se domáhá pitné vody.

- Buďte obezřetní, opatrní a informace si prověřujte.

- Nedovolte, aby na vás kdokoli činil nátlak a nutil vás k okamžitému rozhodnutí.

- Nikdy neplaťte za nabízené zboží předem v hotovosti, bez sepsané smlouvy o koupi či prodeji.

- Nesdělujte své osobní údaje a prodejce žádejte o kontakt, který si klidně hned vyzkoušejte a ověřte.

- Nepodepisujte nic bez rozmyslu, pokud můžete, kontaktujte ihned členy rodiny nebo si nechte čas na rozmyšlenou.

- V případě, že jste byli podvedeni, nebojte se obrátit na policii.

V neposlední řadě nepodléhejte vidině rychlého zbohatnutí, výhodné koupě či dokonce výhry. V naprosté většině těchto případů se jedná o podvod.

 

kpt. Mgr. Jiří Tesař

koordinátor prevence

Rozšíření využítí školního hřiště s umělou trávou pro naše spoluobčany

 

Od 4.10. bude školní hřiště pro veřejnost otevřené i od pondělí do pátku a to v čase od 15:00 do 18:00 hodin.

Víkend se nemění, otevřeno bude od 12:00 do 16:00 hodin.

Otevírací doba pro veřejnost bude upravována dle potřeby a obsazenosti hřiště spolky. Změna bude vždy včas zveřejněna.

V jinou dobu a jiný den si je možné hřiště s UMT pronajmout. Informace o volných termínech a podmínkách pronájmu najdete na stránkách provozovatele hřiště Základní školy a mateřské školy Dolní Újezd - www.zsdu.cz nebo na tel. čísle 725 962 426.