Pasování na čtenáře

Pasování druháčků proběhlo 23.11.2022 za přítomnosti pana rytíře a pana starosty. Děti dostaly od Obce Dolní Újezd, jako dárek knihu Danky Šárkové Alenka a Krakonošova obora.Paní spisovatelka se osobně setká s dětmi v únoru na besedě. 

Tradiční "pasování na čtenáře" se uskutečnilo pro žáky třetí třídy s ročním zpožděním 24.11.2021. O týden později 1.12. se konalo pasování  dětí ze druhých tříd. Pro všechny děti jsme připravili pamětní list, čtenářský průkaz do naší knihovny a pěknou knihu, kterou věnovala Obec Dolní Újezd.