Ztráty a nálezy

Ztratili jste něco?

Všechny nálezy jsou vyhlašovány na úřední desce Obecního úřadu Dolní Újezd. Nalezená věc bude vydána po odečtení nákladů a nálezného (upravuje občanský zákoník č. 89/2012) tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi v budově Obecního úřadu Dolní Újezd, č.p. 281, tel. 461 632 821.

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo výtěžku za ni strženému.


Obecní úřad Dolní Újezd oznamuje v souladu s ustanovením § 1053 zákona č. 89/2012 občanský zákoník, že mu byly odevzdány níže uvedené věci, nalezené na území obce, jejichž vlastník není znám:

 Označení
 Popis  Datum nalezení  Vyřízeno (předáno)
 1/2023  Jízdní kolo 4ever, výr.č. 4E15122332  09.03.2023  24.04.2023
 2/2023  plyšová hračka béžová ovečka 19 cm  02.06.2023  05.06.2023
 3/2023  Peněženka + doklady  12.06.2023  12.06.2023
 4/2023  Peněženka + doklady + hotovost

 26.09.2023

 26.09.2023