Junák - svaz skautů a skautek, středisko Dolní Újezd

Skautské středisko zahájilo svoji činnost již v roce 1990.
V současné době má vesnické středisko Junák  v Dolním Újezdě téměř 100 členů všech věkových kategorií. Je složeno ze tří oddílů:

  • chlapecký oddíl - sdružuje vlčata (6 - 10 let) a skauty (11 - 15 let)
  • dívčí oddíl - sdružuje  světluška (6 - 10 let) a sskuatky )11 - 15 let)
  • roverský oddíl - sdružuje rangers (děvčata ve věku 16 - 18 let) a rovery (chlapci ve věku 16 - 18 let).

Kontaktní údaje

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Dolní Újezd
č. p. 468
569 61 Dolní Újezd
Evidenční číslo: 533.07
IČO: 62031899

Petr Vomočil
Vedoucí střediska
Horní Újezd 1
570 01 Litomyšl
Tel. 737 469 710
Mail: pvomocil@seznam.cz

web:   https://dolniujezd.skauting.cz/