E-podatelna

Dle nařízení vlády č. 304/2001 Sb. ze dne 30.8.2001 (kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb.) zřizuje Obec Dolní Újezd elektronickou podatelnu.

Elektronická podatelna neslouží pro příjem reklamy, nabídek a dalších podobných typů komunikace.

  • Adresa elektronické podatelny: podatelna@dolniujezd.cz
  • provozní doba elektronické podatelny: nepřetržitá
  • Stahování pošty: v úřední dny v pracovní době

Formáty přijímaných datových zpráv a příloh*.txt, *.pdf, *.jpg, *.htm, *.html
Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.

Elektronická podatelna provádí kontrolu

  • Zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné.
  • Zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele.
  • Zda je elektronicky podepsáno – platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou (I.CA).

Elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání e-mailovou zprávou na adresu elektronické pošty odesílatele.

Maximální velikost elektronického podání v jedné zprávě je 20MB včetně příloh. Zpráva, v niž je zjištěn škodlivý kód, není zpracována. Tato skutečnost je oznámena odesílateli, pokud lze ze zprávy zjistit jeho elektronickou adresu.

Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou vyřizovány jako běžná korespondence.