Aktuálně

2. 12. 2023 - Mikulášská zábava

od 20:00 hodin v sokolovně v Dolním Újezdě, hraje Rotoped

3. 12. 2023 - Vánoce mého dětství

pozvánka na vánoční jarmark s rozsvěcením vánočního stromu...

5. 12. 2023 - Peklo s hasiči

SDH Dolní Újezd zve 5.12. rodiče s dětmi na návštěvu PEKLA v objektu Urbánkovo. Nadílka od Mikuláše bude připravena. Těšíme se na Vás!

Provozní doba sběrného dvora 

Od  1.4. do 30.11.       středa  15.00 - 17.00 hodin
                                   sobota   9.00 -  11.30 hodin

 

od 1.12. do 31.3. pouze v sobotu od 9.00 - 11.30 hodin.

Sídliště Bořkov – pokračování opravy komunikací

 

Dle informace od zhotovitel bude v pondělí 20.10. pokračovat oprava komunikací na sídlišti Bořkov pokládkou vrchní vrstvy asfaltového krytu. (viz mapka – červeně vyznačeno) 

Od pondělí 20.11. do úterý 21.11. nebude tedy možný výjezd ani vjezd na tyto opravované komunikace.

Žádáme obyvatele dotčených ulic, aby si svá vozidla vyvezli mimo opravované úseky do pondělí 20.11. 7,00 hod.

Pokud se nic nezkomplikuje, tak bude možné začít využívat opravované komunikace během úterý 21.11.

Nadále zůstane uzavřená pouze křižovatka u novostavby vedle bytovky (viz mapka – žlutě vyznačeno).

Dojezd ke křižovatce bude možný ze všech směrů, průjezd nikoliv.

 

 

Hlášení obecního rozhlasu 14.11.2023

 

Firma GALASOL PRO oznamuje, že dne 15.11 v čase 8.55-9.10 hod. na parkovišti před obchodem proběhne prodej chlazeného kuřecího masa.  

 

MUDr. Kopecká oznamuje, že ve čtvrtek 16.11. a v pondělí 20.11.2023 NEORDINUJE z důvodu dovolené.
Akutní stavy ošetří MUDr. Mareš Marcel v Sebranicích v době od 7,30 do 11,30 hodin, po telefonické domluvě, tel. 603 701 208.

 

Faktury za stočné jsou již po splatnosti, přesto stále evidujeme neuhrazené platby, zkontrolujte si prosím, zda již máte uhrazeno... FAKTURA VÁM NEDORAZILA? OZVĚTE SE NÁM NA TEL.: 461 632 821.
Pokud nemáte možnost provést platbu převodem z bankovního účtumůžete zaplatit přímo na obecním úřadě,vždy v pondělí a ve středu od 8 do 11:30 a od 12:30 do 17 hodin, platit můžete v hotovosti nebo kartou.

Už máte zaplacené stočné? 

Upozorňujeme na blížící se splatnost faktur za stočné. Pokud jste ještě stočné neuhradili, prosíme o nápravu.

FAKTURA VÁM NEDORAZILA? OZVĚTE SE NÁM NA TEL.: 461 632 821

Pokud nemáte možnost provést platbu převodem z bankovního účtu, můžete zaplatit přímo na obecním úřadě,
vždy v pondělí a ve středu od 8 do 11:30 a od 12:30 do 17 hodin
, platit můžete v hotovosti nebo kartou.


NÁVÁŽENÍ MATERIÁLU Z LOMU BUDISLAV
NA STAVDU D35 PŘES NAŠI OBEC

V pátek 6. října skončí uzavírka v budislavském kopci a navážení materiálu z lomu Budislav na stavbu dálnice D35 se přesune na návozovou trasu, která prochází také naší obcí.
Tento návoz materiálu není na krátkou dobu ale na několik let. Z tohoto důvodu se snažíme společně se starosty obcí, které leží na této návozové trase z lomu Budislav do Litomyšle, jednat o řešení a úpravě provozu z důvodu bezpečnosti a co nejmenšího dopadu negativních vlivů na naše občany. Vyvážení nezastavíme ani nechceme, dálnici náš region potřebuje. Samozřejmě ale to, co nás čeká není nic jednoduchého a bude nás to pár let negativně ovlivňovat.

Proběhla a probíhají tedy jednání s ŘSD, zhotovitelem, Pardubickým krajem, dopravní policií atd. Tato jednání nejsou jednoduchá a malé obce nemají moc vlivu něco změnit, ale pokoušíme se.
Po jednání s dopravní Policií se podařilo alespoň vyjednat snížení rychlosti na 30 km/ hod. pro nákladní vozidla ve středu obce v prostoru školy. Dále instalaci značek upozorňujících na chodce u vyústění uličky z Malvařic před muzeem + před nákupním střediskem COOP a v prostoru zastávky u Lihovaru. Dále bude přidáno i zrcadlo na výjezdu ze silnice od Zemědělské družstva směrem do esíčka u Lihovaru. Součástí opatření je i instalace značek upozorňujících na omezenou nosnost Pražského mostu. Tyto značky jsou osazeny na křižovatce u hasičské zbrojnice a na křižovatce od Pohodlí.
Dopravní policie přislíbila zvýšený dohled na této návozové trase.
Bohužel naše návrhy a požadavky na snížení rychlosti na 30 km/hod. na Žďáře (vjezd do obce od Desné směrem ke křižovatce u Koruny) a v prostoru zastávky u Lihovaru + dočasné přechody pro chodce u autobusových zastávek U Koruny + u Lihovaru a u uličky z Malvařic před muzeem, byly neschváleny.
Dbejte proto, prosím, zvýšené opatrnosti při pohybu kolem hlavního tahu přes naši obec, upozorněte na rizika i své děti. Pevně doufám, že řidiči projíždějících vozidel budou dodržovat předpisy a pojedou zodpovědně a ohleduplně.

Situaci budeme sledovat a snažit se vzniklé problémy řešit. Pokud ale budeme chtít něco posunout k lepšímu, bude důležité, aby na tom byl zájem ze všech zúčastněných stran, hlavně ale od zhotovitele, který má dopravce nasmlouvány. 
                                                         Miloš Vrabec

Česká pošta, pobočka Dolní Újezd

oznamuje

trvalou změnu provozní doby v pondělí a ve středu

09,00-12,00  13,00-17,00 hod.

Veřejné toalety

Po dobu rekontrukce budovy obecního úřadu jsou uzavřeny i veřejné toalety na hřbitově. Z toho důvodu budou zpřístupněny toalety ve dvoře Urbánkova č.p. 14, otevřeny budou vždy v době otevření místních obchodů.

Knihovna otevírá - zatím v omezeném provozu !!!

Knihovna bude otevřena od čtvrtka 14.9., zatím pouze v úterý a ve čtvrtek od 15 do 17 hodin.

Děkujeme za pochopení...

 

Obecní úřad informuje, že vývěska "úřední desky" byla přemístěna 
od rekonstruovaného obecního úřadu před budovu Domu s pečovatelskou službou č.p. 613, kde nyní obecní úřad sídlí.


PREVENTIVNÍ INFORMACE
! POZOR NA LÁKAVÉ NABÍDKY PODOMNÍCH PRODEJCŮ !

 

Podomní prodejci přicházejí stále s novými praktikami. Většina z nich má škálu důvodů a příběhů, kterými se snaží získat vaši důvěru. Mnozí také moc dobře vědí, že v obcích a městech, kde je vyhláškou podomní prodej zakázán, stejně jako v naší obci, se tímto jednáním dopouští protiprávního jednání. Ani to je od lehce nabitého zisku neodradí.

Častými praktikami jsou nabídky různých služeb na výměnu zámků, služby kominíka či servis oken. Pozor, lze se také setkat s lákavou nabídkou „levného“ zboží, které na první pohled vypadá jako originál, ale originálem není. 

Proto radíme:
- Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo nic zadarmo.

- Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho takového nepouštějte do svého bytu nebo domu.

- Buďte obezřetní, opatrní a informace si prověřujte.

- Nedovolte, aby na vás kdokoli činil nátlak a nutil vás k okamžitému rozhodnutí.

- Nikdy neplaťte za nabízené zboží předem v hotovosti, bez sepsané smlouvy o koupi či prodeji.

- Nesdělujte své osobní údaje a prodejce žádejte o kontakt, který si klidně hned vyzkoušejte a ověřte.

- Nepodepisujte nic bez rozmyslu, pokud můžete, kontaktujte ihned členy rodiny nebo si nechte čas na rozmyšlenou.

- V případě, že jste byli podvedeni, nebojte se obrátit na policii.

V neposlední řadě nepodléhejte vidině výhodné koupě či dokonce výhry. V naprosté většině těchto případů se jedná o podvod.

                                                Obec Dolní Újezd

OBECNÍ ÚŘAD JE NA NOVÉ ADRESE!!!

 Z důvodu rekonstrukce budovy č.p. 281 (obecní úřad, pošta, knihovna) se kanceláře obecního úřadu přestěhovaly do náhradních prostor v budově Domu s pečovatelskou službou č.p. 613.


V úředních dnech bude ve vrátnici DPS otevřena
P O K L A D N A ,   C Z E C H P O I N T ,   O V Ě Ř O V Á N Í .

Pro veřejnost bude otevřeno pouze v úřední dny:
PONDĚLÍ,   STŘEDA        7.30 – 11.30      12.30 – 17.00 hod.

Milostivé léto 2023

Oddlužovací akce navazuje na předchozí Milostivé léto I a II a umožňuje zbavit se výhodně dluhů na sociálním pojištění a na daních. Pokud dlužníci v období od 1. července do 30. listopadu 2023 uhradí původní dluh na dani a/nebo dlužné pojistné a splní další podmínky akce, penále, úroky a další příslušenství dluhu jim budou odpuštěny. 

Kopletní info na: Milostivé léto 2023 - Kompletní návod a podmínky akce (exekuceinfo.cz)

Mykologický klub Dolní Újezd

Vás zve
každé pondělí od 16:30 do pergoly Restaurace Na Rovince

na houbařskou poradnu,

ke konzultaci donesených vzorků hub budou přítomni odborníci.
První poradna se koná již 5. června.

 

B i o o d p a d

V tomto týdnu budou opět po naší obci rozmístěny tři velkoobjemové kontejnery na bioodpad - pro využití našimi občany!
První bude umístěn tradičně za školou, druhý bude přistaven u kontejnerového stání v horní části Doleček na křižovatce na Kabatoves a Pazuchu a třetí kontejner bude umístěn u hasičské zbrojnice na Jiříkově.
Kontejnery na bioodpad jsou i na sběrném dvoře, ty jsou navíc přístupné celoročně.

Pro připomenutí a upřesnění:

DO KONTEJNERU PATŘÍ:
listí, tráva, plevel, zbytky ovoce a zeleniny, spadané ovoce, zbytky rostlin, hlína z květináčů ...

DO KONTEJNERU NEPATŘÍ VĚTVE!!!
Pro ukládání větví do průměru 1 centimetru využívejte kontejner na sběrném dvoře.

Kdo by chtěl bioodpad využít k výrobě vlastního kompostu, ještě máme volné kompostéry o objemu 1100 l za příspěvek 635 Kč.
Žádosti jsou přijímány na Obecním úřadě v Dolním Újezdě, a to pouze v úředních dnech, t.j. v pondělí a ve středu v době od 7.30 do 11.30 hod a odpoledne od 12.30 do 17.00 hodin.
Pro přidělení kompostéru je potřeba vyplnit objednávku, která je ke stažení na webu obce Ke stažení a také je možné si ji vyzvednout na obecním úřadě.
Zároveň se závaznou objednávkou bude vybrán finanční příspěvek. Po odevzdání objednávky a zaplacení příspěvku se domluvíme na termínu vyzvednutí kompostéru.

Obec Dolní Újezd

Platby kartou na obecním úřadě 

Úhrada poplatků za svoz, stočné a další poplatky nyní u nás můžete zaplatit i bezhotovostně. Zprovoznili jsme pro vás platební terminál pro platby kartou, hodinkami, mobilem...

Nové autobusové jízdní řády

platné od 11.12.2022 do 9.12.2023

Přichází každoroční úprava jízdních řádů autobusových linek. Pardubický kraj tentokrát žádnou linku neruší, ale pouze reaguje na připomínky starostů i samotných cestujících a některé časy odjezdů a příjezdů jsou upravené.
Nové jízdní řády najdete v aplikaci IDOS, vylepené budou na zastávkách a zde na webu obce přinášíme alespoň ty spoje, které se nás přímo týkají.
 
--------------------------------------------
doplnění:
V období 12.6.2023 – 15.10.2023 probíhá úplná uzavírka silnice Poříčí - Budislav, viz. výlukový jízdní řád v samostatném příspěvku o uzavírce...

Rozšíření využítí školního hřiště s umělou trávou pro naše spoluobčany

 

Od 4.10. bude školní hřiště pro veřejnost otevřené i od pondělí do pátku a to v čase od 15:00 do 18:00 hodin.

Víkend se nemění, otevřeno bude od 12:00 do 16:00 hodin.

Otevírací doba pro veřejnost bude upravována dle potřeby a obsazenosti hřiště spolky. Změna bude vždy včas zveřejněna.

V jinou dobu a jiný den si je možné hřiště s UMT pronajmout. Informace o volných termínech a podmínkách pronájmu najdete na stránkách provozovatele hřiště Základní školy a mateřské školy Dolní Újezd - www.zsdu.cz nebo na tel. čísle 725 962 426.