Výbory a komise

Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Ze zákona zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.

V částech obce Jiříkov a Václavky je zřízen osadní výbor.

Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise.

Finanční výbor
- provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. Plní další úkoly dle pověření ZO.
Složení:  Rejmanová Ivana - předseda výboru.
Členové - Brůnová Ivana, Ing. Černá Lada, Ing. Havelková Michaela, Ing. Horáková Hana, Ing. Jiskra Lubomír,  Rejmanová Lenka,            Ing. Zavoral Jaroslav, Bc. Zavřelová Jitka.

Kontrolní výbor
- kontroluje plnění usnesení ZO a rady obce, kontroluje dodržování právní předpisů......
Složení: Švec Jan - předseda výboru.
Členové - Bis Vladimír, Jůza Milan, MUDr. Suk Petr, Svobodová Pavlína, Švec Josef, Mgr. Zavřel Miloš.

Osadní výbor
Složení: Vaněček Michal - předseda
Členové: Bulvová Věra, Kusý Josef ml., Ing. Mráz Stanislav, Raušová Zdeňka, Mgr. Stráníková Lenka, Vopálka Milan.

 

Stavební komise 
Složení: Ing Kopecký Petr - předseda komise.
Členové - Černý Jan, Čižinský Josef, Ing. Doubek Ladislav, Doubek Lukáš, Ing. Kubeš Pavel, Lipavský Vojtěch, Mokrejš František, Motyčka Luboš,  Ing. Mráz Stanislav, Ing. Rejman Stanislav

Kulturní komise 
Složení: Macáková Martina - předseda komise
Členové - Mgr. Brůnová Zuzana, Krutinová Dominika, Macáková Kateřina, Rejmanová Ivana, Ryšanová Romana

Komise životního prostředí 
Složení: Mgr. Brůnová Zuzana - předseda komise
Členové - Mgr. Brůna Václav, RNDr. Flaška Václav, Ph.D., Kladivo Josef, Sedliský Martin