Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka z.s.

Muzeum bylo slavnostně otevřeno 29. října 2004. 
Prezentuje život na vesnici v minulosti.
Ve vestibulu jsou na panelech informace z historie obce Dolní Újezd včetně významných osobností s rodovými kořeny v Dolním Újezdě a připomínka selského povstání na Litomyšlsku v r. 1680.
Je zde také umístěna rekonstruovaná socha sv. Josefa z "Pražského mostu" v Dolním Újezdě.
                                                                                                                                                                          
Dále ve dvou  místnostech jsou selské světnice  z 19. a 20. století.
V komoře - černé kuchyni se selskou pecí a sušárnou jsou převážně předměty ze dřeva, keramiky a litiny, včetně oplatečnic, rendlíků atp. Jsou zde jednoduché má­selnice "tlučky" i strojky na odstředění mléka, lisování tva­rohu atp.
V dalších prostorách si můžete prohlédnout různé ná­řadí a jednoduché stroje řemeslníků, počínaje kovářem, zámečníkem, klempířem, kolářem, bednářem či truh­lářem. V poslední místnosti je zemědělské nářadí, více různých pluhů, hran, pleček, chomoutů a mnoho ručního nářadí.
V patře objektu - v bývalých sýpkách - představujeme zpracování lnu a další řemesla: sedlář, krejčí, švec, holič a knihař, a ukázku ruč­ních prací našich žen.
Ve druhé velké místnosti prezentujeme exponáty paleontologických a archeologických nálezů, menší zemědělské stroje z konce 19. a poč. 20. století. Asi 1/3 plochy je vyhrazena nejstarší hasicí technice.
Na panelech jsou stručné informace z historie i současnosti vesnic sdružených v Mikroregionu. Litomyšlsko – Desinka.
Větší starou zemědělskou techniku nabízíme návštěvníkům v pro­storu dvora a pod­stájí objektu.
                                                                                                                                                                           Kromě nahlédnutí do trvalé expozice každým rokem pořádáme tématické výstavy ve dvou nových výstavních místnostech.
                                                                                                                                                                     Muzeum spravuje spolek Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšl – Desinka z.s.
Posláním, činností a cílem spolku je záchrana písemných a věcných památek z historie obce a okolí v rámci katastru sdružení obcí Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka.


Regionální muzeum vesnice v Dolním Újezdě
je otevřeno každou neděli v době konání výstav od 14.00 hod. do 17.00 hod.

Ve všední den a v sobotu je možné si návštěvu předem dojednat telefonicky na mobilu :                         605355211, 734405404, 739832266 nebo 737638199.

Na návštěvu srdečně zve Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka.

Další informace na novém webu:
https://muzeum-dolniujezd.webnode.cz/ (externí odkaz) (nové okno)

a na facebooku: 
Regionální muzeum Dolní Újezd
https://www.facebook.com/muzeumDU/