Vesnice Pardubického kraje roku 2013

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem “Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice”. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.

Obec Dolní Újezd se v letošním roce poprvé přihlásila do soutěže Vesnice roku Pardubického kraje. Hodnotící komise navštívila naši obec v pondělí 27.5.2013. Po krátkém představení obce v DPS nasedla hodnotící komise na elektrokola a absolvovala prohlídku části vesnice. Navštívila místní knihovnu, základní školu, areál zemědělského družstva, před Urbánkovými byla seznámena s činností skautských oddílů v Dolním Újezdě, v jídelně ZD je přivítal předseda družstva Ing. Jeřábek s předsedou představenstva Ing. Klejchem. Následoval přejezd do Bořkova, kde byla pro komisi připravena ukázka cvičení žen na koupališti, trénink volejbalové přípravky, útok hasičů a trénink nejmenších újezdských fotbalistů. Předposlední zastávkou byla farma p. Drahoše. Po odevzdání kol u "Pražského mostu" se komise, již pěšky, přesunula do mateřské školky. Na závěr si prohlédla kostel sv. Martina, křížovou cestu a hřbitov. Protože na prezentaci obce byly pouze 2 hodiny, nebylo možné představit vše, co bychom rádi hodnotící komisi ukázali. Fotografie z návštěvy hodnotící komise naleznete v sekci fotogalerie: http://www.dolniujezd.cz/vesnice-roku-2013

Soutěžní video o vesnici naleznete na : http://www.dolniujezd.cz/novinky/ (externí odkaz) (nové okno)  

V sobotu 8.6.2013 Český rozhlas Pardubice věnoval pořad Posvícení Dolnímu Újezdu. Redaktor navštívil naši obec, kde se setkal se zástupci obce, základní školy, skautů, hasičů, sokola a zemědělského družstva. Pokud máte zájem si celé vysílání poslechnout, naleznete ho na: http://www.rozhlas.cz/pardubice/posviceni/_zprava/1221914 (externí odkaz) (nové okno)

Bylo o nás napsáno: http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/prisli-videli-zvitezili-vesnici-roku-je-dolni-ujezd-20130530.html (externí odkaz) (nové okno)

http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/po-vitezstvi-jsem-zazil-velkou-explozi-radosti-20130731.html

http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/roky-makali-vyhrali-a-v-sobotu-slavili-20130804.html

http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/manzelka-starosty-ma-sek-na-milion-hubicek-20130805.html (externí odkaz) (nové okno)

http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/dolni-ujezd-tocil-film-se-ctyrmi-stovkami-hercu-20130901.html (externí odkaz) (nové okno)

http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/lide-v-dolnim-ujezdu-tahnou-za-jeden-provaz-20130903.html (externí odkaz) (nové okno)

V sobotu 3.8.2013 proběhlo předání stuh "Vesnice roku Pardubického kraje 2013" fotky z celého slavnostního dne naleznete http://obec2013.rajce.idnes.cz/Vyhlaseni_Vesnice_Pardubickeho_kraje_roku_2013/ (externí odkaz) (nové okno)

http://obec2013.rajce.idnes.cz/Vyhlaseni_Vesnice_Pardubickeho_kraje_roku_2013_Horak (externí odkaz) (nové okno)

http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/dolni-ujezd-je-treti-nej-vesnici-v-zemi-20130914.html (externí odkaz) (nové okno)

 Z unikátních materiálů které vznikly v souvislosti se soutěží vesnice roku vytvoříme DVD, kde budou shromážděny všechny videa i fotografie.

 V tuto chvíli představujeme 2 film „Dolní Újezd ŽIJE“,  foto z exkurze na sila a promítání filmu 8.9.2013.

 Verze pro pomalejší internetové připojení (méně kvalitní datový tok):

 http://www.natocvideo.cz/videa/videa/dolni-ujezd-zije/ (externí odkaz) (nové okno)

 Verze pro rychlé internetové připojení (kvalitní datový tok):

 http://www.youtube.com/watch?v=FOpPDAC2AzI (externí odkaz) (nové okno)

 Fotky z exkurze na sila a promítání filmu 8.9.2013:

 http://obec2013.rajce.idnes.cz/fotografie_z_promitani_filmu_Dolni_Ujezd_zije/ (externí odkaz) (nové okno)

Fotografie z Luhačovic: http://obec2013.rajce.idnes.cz/Vyhlaseni_Vesnice_roku_2013_-_Luhacovice/ (externí odkaz) (nové okno)

http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/objektivem-jak-se-slavi-treti-misto-v-zemi-20130916.html (externí odkaz) (nové okno)