Základní informace

Budova č.p. 613 - Dům s pečovatelskou službou (dále jen DPS) je ve vlastnictví obce Dolní Újezd. Provozovatelem objektu je obec Dolní Újezd zastoupená zodpovědnou osobou starostou obce.
V objektu je 48 bytových jednotek, z toho 4 byty jsou  přizpůsobeny pro vozíčkáře.
Byty zvláštního určení byly zřízeny obcí Dolní Újezd k ubytování osob se zdravotním postižením a starších osob se  sníženou soběstačností, zejména příjemců pečovatelské služby a občanů, kteří jsou v základních  životních úkonech soběstační, ale pro zajištění některých potřeb využívají z důvodu věku nebo zdravotního stavu pomoc nebo péči jiné osoby. Tato pomoc je v DPS zajištěna formou pečovatelské a ošetřovatelské služby, které za úplatu poskytuje Farní charita Dolní Újezd.

DPS - (Dům s pečovatelskou službou)
Dolní Újezd čp. 613
Dolní Újezd, 569 61

Tel.: +420 461 616 089
Tel.: +420 461 616 758
Mobil (správce): +420 733 579 595
E-mail: hasici@dolniujezd.cz

Zájemci o umístění mohou  bližší informace získat na tel. obecního úřadu 461632822.